News Flash Home
The original item was published from 4/21/2021 1:43:00 PM to 4/21/2021 1:43:46 PM.

News Flash

News Flash

Posted on: April 21, 2021

[ARCHIVED] COVID-19 VACCINATIONS AT VINCENT TORRES PARK - NO REGISTRATION REQUIRED

Covid-19 Vaccination Distribution

Distribisyon Vaksen Kovid-19
Depi jodi a menm!

Ki kote- Vincent Torres Park (4331 NW 36th Street)
A kilè- Soti 8è am pou 1è pm (chak jou)
Kisa pou w pote- Yon pyès idantite gouvènman an te ba ou
Nou pa oblije enskri davans, epi pa gen tann nan liy

Facebook Twitter Email